Ambassadrice


Wat is het Rett syndroom
Het Rett syndroom is een zeldzame ontwikkelingsstoornis van het
zenuwstelsel. Het syndroom ontstaat door een genetische afwijking op het X chromosoom; het komt dan ook vrijwel alleen voor bij meisjes. Eén op de 10.000 meisjes wordt geboren met
het Rett syndroom. Dit zijn ongeveer acht meisjes per jaar in Nederland.

Het syndroom komt bij alle etnische groepen voor. In Nederland zijn er mogelijk 500 meisjes en vrouwen met het Rett syndroom. Bij 200 meisjes en vrouwen is het syndroom daadwerkelijk
bevestigd. Hoewel het Rett syndroom een genetische aandoening is, is de kans klein dat een volgend kind het
ook krijgt, minder dan één procent.

De meisjes worden ogenschijnlijk normaal geboren en hebben een normale ontwikkeling tot ze zes tot achttien maanden oud zijn. Vanaf dat moment stagneert de ontwikkeling. Het spraakvermogen gaat verloren en reeds ontwikkelde motorische vaardigheden als gerichte handbewegingen en kruipen of lopen gaan achteruit. De zelfsturende functies die worden gereguleerd vanuit de hersenstam raken verstoord. Na een periode van achteruitgang treedt een stabiele fase op waarin enkele nieuwe vaardigheden kunnen worden geleerd.

Lees HIER meer...
Huisvesting voor de allerarmsten
Huizen bouwen in zes landen

Een huis biedt veiligheid en bescherming tegen regen, kou en ziektes. Een veilig huis is het begin van een betere toekomst. HomePlan ziet huisvesting als een eerste stap in een verdere ontwikkeling op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg .

Wij geloven in een huis, thuis en toekomst.

Wij bouwen huizen voor de allerarmsten in zes landen in Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika. Dit doen we samen met betrouwbare lokale partners die goed weten wat er speelt en wie onze hulp hard nodig heeft. Zo bieden we de nieuwe bewoners niet alleen een veilig huis, maar kunnen zij ook deelnemen aan programma’s op het gebied van educatie en medische voorzieningen. Hiermee geeft HomePlan met een huis, een thuis en een toekomst.

Door onze efficiënte werkwijze blijven de kosten laag en hebben we sinds onze oprichting al meer dan 3300 huizen gebouwd en daarmee meer dan 16.500 mensen een betere toekomst gegeven.

Wij bouwen in de volgende zes landen:
Haïti - Mexico - Nicaragua - Zuid-Afrika - Swaziland - Zimbabwe

Lees HIER meer...